Aşağıdaki bilgilendirmeler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca yapılmaktadır.

Veri Sorumlusu :

AEG Bilgi Teknolojileri ve Enerji San. Tic. Ltd. Şti.

Kişisel Verilerin İşlenmesi:  

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem, kişisel verilerin işlenmesi olarak kabul edilmektedir. Kişisel verilerin belirtilen şekilde toplandıktan sonra silme, yok etme ya da anonim hale getirme işlemlerine kadar olan süreçte gerçekleştirilen her türlü faaliyet Kanun kapsamında kişisel verilerin işlenmesi olarak değerlendirilmektedir.

Kişisel verileri hangi amaçla işliyoruz:

1- Ürün ve hizmetlerin demo, ürün ve hizmetlerin sizin ortamıza adapte edilerek daha kapsamlı demo yapılması) , sipariş, fatura, satış, tahsilat, teknik destek, taleplerinizin yerine getirilmesi, taleplerinizin ithalatçı, bayii, üretici veya iş ortağımıza iletilmesi, lisans & garanti süresi takip ve bilgilendirme süreçlerinin yerine getirilebilmesi için.

2- Sözleşmelerden kaynaklanan tüm yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için.

3-Yasal mevzuatlara uyum ile ilgili güncellemelerde, almış olduğunuz ürün ve hizmetlerle ilgili

güvenlik veya kararlılık güncellemelerinde size bilgi verebilmek veya işi yapabilmek için.

3-Mali ve Ticari hukuka uygun olarak paylaşmamız gereken Kurum ve Şirketler ile.

4-Yasal bir sebep varsa Hukuk danışmanlarımızla.

5-Şirketimiz içerisinde size verdiğimiz ürün ve hizmetlere uygun olarak Satış, Teknik ve Muhasebe departmanlarımız kişisel verilerinizi paylaşmaktayız.

Kişisel verilerinizi kimlere  ne amaçla aktarıyoruz:

1- İş Ortaklarımıza. ( ürün & hizmet ve lisans sağlanabilmesi, garanti, arıza onarım, özel taleplerin yerine getirilmesi)

2- Mali Müşavirimize.

3- E-Fatura ve Muhasebe yazılımı hizmeti aldığımız firmalara.

4- Dosya barındırma hizmeti aldığımız Google’a.

5- Email barındırma hizmeti aldığımız Yandex’e

6- Kontak bilgilerinin saklandığı ve yedeklendiği Google, Apple ve Yandex’e.

7- SGK ve Emniyet. ( Çalışma hukuku ve güvenlik tebligatları çerçevesinde )

 

Kişisel Veri Toplamamızın Yöntemi:

Yurt içi ve Dışı İş Ortaklarımız, web sayfaları ve veri sahibi tarafından yazılı, sözlü, e-posta aracılığı ile kişisel veriler alınmaktadır.  

 

Kişisel Veri Sahibinin Hakları:

1-Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2-İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3-İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda  düzeltilmesini isteme. Bu kişisel veriler üçüncü kişilere aktarıldaysa düzenlemenin bildirilmesini isteme.

6-Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme. Bu Kişisel veriler üçüncü kişilere aktarıldaysa silme veya yok edilmesini isteme.

7- İşlenen verilerin özellikle otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.

8- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkı bulunmaktadır.

Veri Sorumlusunun yükümlülükleri:

1-Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek.

2-Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek.

3-Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak.

4-Kendi kurum veya kuruluşunda, Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak zorundadır.

5-İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu öğrendikten sonra en geç 72 saat  ilgilisine ve Kurula bildirir.

 

 

Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi

info@aryateknoloji.net elektronik posta adresimize veya diğer iletişim kanallarımıza yazılı olarak yapabilirsiniz. Diğer iletişim kanallarımız için ana sayfamızdaki Kurumsal linkine bakabilirsiniz.

Şirketimizde kayıtlı olan Kişisel verinizi bu başvuruda bildirmeniz.

Size talebinizle ilgili sonucu hangi iletişim kanalı ile bildirmemiz gerektiğini belirtmelisiniz.

En geç 30 gün içinde size talebiniz ile ilgili bilgi verilecektir.

Bu işlemler için bir ücret ödemeniz gerekmemektedir.

************************

Kişisel verileri paylaştığımız İş Ortakları listemiz:

Üreticiler: Sonicwall, Sophos, Fortigate, ForcePoint, Trend Micro, Ekran System, Sentinal One, Mcaffe, HP, Dell, Storage Craft, Anet Yazılım, Inforelics, Comodo, GTB, Solidworks, Portnox, Paraşüt, Bulutistan.

İthalatçı ve dağıtıcı firmalar: Arena, Armada, İndex, Netex, Penta, Çözüm, DMZ, İnfonet, Tekur, F1, Ergen Elektronik, E-data, Stratus, Laykon, NSS, Prolink, Tesan.

Proje Ortaklarımız: IT Expert. Özgüven Saymaz.

 

***************

Bu bilgilendirme de kullanıdığımız kısaltılmış tanımlamalar:

İş Ortağı : Üretici, ithalatçı, dağıtıcı, bayii ve proje ortaklarımız ( beraber proje yürüttüğümüz firmalar ve danışmanlar) Detaylı listeyi sayfa sonunda bulabilirsiniz.

 

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Scroll to top